Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να δεχτούμε οποιοδήποτε σχόλιο ή ερώτησή σας.

Καλλιόπη Ραδόγλου
Καθηγήτρια
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Email: kradoglo@fmenr.duth.gr